dự dán Ngân hàng BIDV                                    kiểm soát cửa the flemingtong

Cung cấp & lắp đặt kiểm soát vân tay, chấm công                 Cung cấp & lắp đặt kiểm soát thang máy

cho trụ sợ chính BIDV Hà Nội                                      vân tay, chấm công  - Tòa nhà The Flemingtong

Trị giá hợp đồng : 670,000,000 VND                                      Trị giá hợp đồng : 1,200,000,000 VND