Kiểm soát ra vào cửa bằng vân tay

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa bằng vân tay cho phép quản lý vào ra,phân quyền,phân vùng một nhóm đối tượng + G iúp tăng cường kiểm soát an ninh cho nơi làm việc của bạn + CEO có thẻ quản lý chặt chẽ thời đi làm của từng nhân viên + Tránh lãng phí tài nguyên công ty + Ngăn chặn triệt để các tình trạng đột nhập bất hợp phép